ἀναμαρτησίας

ἀναμαρτησίας
ἀναμαρτησίᾱς , ἀναμαρτησία
faultlessness
fem acc pl
ἀναμαρτησίᾱς , ἀναμαρτησία
faultlessness
fem gen sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • безгрѣшьствьныи — (1*) пр. Безгрешный: Арсении... оуслыша... гла(с)... Арсеньѥ, бѣгаи молча, оумолъкни. си бо соуть корень˫а безгрѣшьствьна˫а. (τῆς ἀναμαρτησίας) ΓΑ XIII XIV, 242г …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • непогрѣшенъ — (1*) пр. Непогрешимый: аще и дѣлы погрѣшаемъ. ходатаи бо непогрѣшенъ въ бж(с)твное ѡбѣщанье се. и споспѣшника. иже ѿ бж(с)твнаго кр҃щнь˫а. даному намъ нетл(ѣ)нью свѣдаемъ. (ἀναμαρτησίας) ЖВИ XIV–XV, 52г …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”